Om foreningen

Om Estland og reisetips

Aktiviteter

Estlands-nytt

Lær estisk

Estisk skole

Estisk litteratur

Folkedans

NEF i pressen

Bildearkiv

Bøker til salgs i NEF

Kontakt

Ühingust
About
Estisk skole

Estisk skole i Norge

Med støtte fra Estisk institutt har vi siden 2010 kunnet  tilby et estisk skoletilbud i Norge – en estisk skole for barn i Oslo og omegn.

Hensikt
Målet med tilbudet er å gi norsk-estiske/estisk-norske barn muligheten til å samles og lære seg sitt andre morsmål samtidig som de har det hyggelig sammen.

Målgruppe
Den estiske skolen er beregnet på alle estiske (norsk-estiske/estisk-norske) barn bosatt i  Oslo og omegn.

Oslo

Vi har tre lærere som står for undervisningen:  Ketlin M. Kirkman, Karin Raamat og Marilin Greim. Vi har 3 aldersgrupper: 2–3 år, 4–5 år, 6–8 år. 
Ta kontakt for nærmere informasjon.  Deltakelse forutsetter medlemsskap i Norsk-estisk forening – gamle og nye medlemmer er hjertelig velkomne.

Organisering og datoer
Datoer høst 2018:

21. okt
11.nov
02.des

Klokkeslettene er avhengig av hvilket gruppe barn går i.   Den estiske skolen er åpen en gang i måneden på søndager.
 

Sted
Timene holdes i Holtet videregående skole, Ekebergveien 124, 1175 Oslo.

For mer informasjon kan dere kontakte Eveliis Lundberg  på e-post
eesti.kool.oslos@gmail.com


Trondheim


Den estiske skolen i Trondheim har to grupper: barnehagebarn og skolebarn.
De små barna har undervisning 60 minutter en gang i måneden og de større barna har undervisning 2 x 60 minutter en gang i måneden.
I tillegg til dette har vi stor fokus på fri lek i skolegården og på diverse fritidsaktiviteter. 
  
For mer informasjon kan dere kontakte Kadri-Liis Wist  på e-post 
Kadriliis017@hotmail.com

Prosjektet mottar støtte fra Det estiske instituttet (Rahvuskaaslaste programm).
 
 

Copyright © 1984-2010 Norsk-estisk forening og tekstforfatterne. Logoen er © Evy Jørgensen. Der ikke annet er angitt, kan materialet siteres eller gjengis i sin helhet med kildehenvisning.