Om foreningen

Om Estland og reisetips

Aktiviteter

Estlands-nytt

Lær estisk

Estisk skole

Estisk litteratur

Folkedans

NEF i pressen

Bildearkiv

Bøker til salgs i NEF

Kontakt

Ühingust
About
Nyheter

Invitasjon til åpent møte "Med folkeviljen for uavhengighet og demokrati. Utviklingen i de baltiske land gjennom 25 år"
24-06-2014 21:08

Kulturlaget Norge-Latvia, Latvias forening, Norsk-Estisk forening og Litauisk forening arrangerer et stort og viktig åpent møte

i Litteraturhuset i Oslo 23.august kl. 14:00

Den 23. august 2014 er det 25 år siden innbyggerne i Litauen, Latvia og Estland formet en kjede av mennesker som strakk seg fra Vilnius i sør, gjennom Latvia, og til Tallinn i nord. Mer enn 1 million sterkt engasjerte frihetshungrige mennesker deltok! Den mer eller mindre spontane aksjonen var en fredelig markering på 50-årsdagen til undertegningen av den såkalte Molotov-Ribbentropp-pakten og dens hemmelige tilleggsprotokoll (23. august 1939). Samtidig var den en mektig protestaksjon mot den vedvarende sovjetiske okkupasjonen av Baltikum. Den unike menneskekjeden og de politiske konsekvensene den akselererte i det sovjetiske hegemoniet, blir i dag omtalt som «Den baltiske vei» eller «Den baltiske kjede".

De baltiske foreninger ønsker å belyse hva som har skjedd i de etterfølgende 25 år siden den mektige protestaksjonen. Med utgangspunkt i det sterke folkelige engasjementet gjennom bl.a. korsang og folkedans og dialog var det mulig å forme tre uavhengige stater som er demokratiske og hvor menneskelige rettigheter er ivaretatt. Denne prosessen ble også med rette kalt "den syngende revolusjon". Litauen, Latvia og Estland er gode eksempler for andre land.

Program

Kort film fra "Baltisk vei" 23. august 1989

Hovedtaler: Michael Tetzschner , stortingsrepresentant og leder for Stortingets delegasjon til Nordisk Råd

Diskusjonspanel: Arvid Grundekjøn , Latvias generalkonsul i Norge, storinvestor i Baltikum og ordfører i Kristiansand
Jan Erik Holst , redaktør ved Norsk filminstitutt
Aadne Aasland , seniorforsker, Norsk institutt for by- og regionalplanlegging (NIBR)
Ruta Mataityte , tolk og forfatter

Moderator: Hege Boman Grundekjøn , advokat og forfatter

Møtet er åpent for alle og det er gratis adgang. Møtet vil vare i ca 1 1/2 time.

Vennligst bekreft til baltisk.vei@gmail.com, innen 10.august , at du kommer. Her samles så mange som mulig av Baltikumengasjerte mennesker for å oppsummere fortid og diskutere fremtid !

Vennlig hilsen


Kjell Myhre-Jensen, Kulturlaget Norge-Latvia, 92 82 46 24
Ieva Melbarde, Latvisk forening, 45 02 31 81
Valerijus Svitovas,Litauisk forening, 97 88 77 45
Kersti Kelder, Norsk-Estisk forening, 95 04 21 55

‹‹ Tagasi
 
 

Copyright © 1984-2010 Norsk-estisk forening og tekstforfatterne. Logoen er © Evy Jørgensen. Der ikke annet er angitt, kan materialet siteres eller gjengis i sin helhet med kildehenvisning.