Om foreningen

Om Estland og reisetips

Aktiviteter

Estlands-nytt

Lær estisk

Estisk skole

Estisk litteratur

Folkedans

NEF i pressen

Bildearkiv

Bøker til salgs i NEF

Kontakt

Ühingust
About
Nyheter

Årsmøte i Norsk-estisk forening mandag 9. mars kl.18:00
19-02-2015 09:12

Tidspunkt: mandag 09.03.2015 kl.18:00
Sted: Foreningen Nordens lokaler, Harbitzalleen 24, 0275 Oslo

Kvelden starter med Anne Helene Gjelstads foredrag i forbindelse med fotoutstillingen "Big Heart, Strong Hands".
Etter foredraget blir det en kort pause med enkel bevertning før selve årsmøtet starter.
Alle medlemmer med personlige gjester er hjertelig velkommen!
Program:
Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og en til å underskrive årsmøtereferatet sammen med referent
3. Årsberetning 2014
4. Regnskap 2014
5. Innkomne forslag
6. Arbeidsprogram for 2015
7. Medlemskontingenter: Styret foreslår at kontingentene ikke økes i 2015
8. Budsjettet for 2015
9. Valg
Presentasjon av Årets estlandsvenn 2014


‹‹ Tagasi
 
 

Copyright © 1984-2010 Norsk-estisk forening og tekstforfatterne. Logoen er © Evy Jørgensen. Der ikke annet er angitt, kan materialet siteres eller gjengis i sin helhet med kildehenvisning.