Om foreningen

Om Estland og reisetips

Aktiviteter

Estlands-nytt

Lær estisk

Estisk skole

Estisk litteratur

Folkedans

NEF i pressen

Bildearkiv

Bøker til salgs i NEF

Kontakt

Ühingust
About
Nyheter

Saker til årsmøtet
19-01-2016 00:41

Kjære medlem av Norsk-estisk forening!

På vegne av styret vil jeg ønske hver og en av dere et riktig godt nyttår.
Når vi tar fatt på er nytt år betyr det også at vi må begynne å tenke på foreningens årsmøte. Det finner i år sted mandag 7. mars i Foreningen Nordens lokaler, Harbitzalleen 24 i Oslo.
Møteinnkalling samt årsmøtepapirer vil som vanlig bli sendt til våre medlemmer senest to uker i forveien, men vi vil gjerne minne om at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet i henhold til våre statutter skal være styret i hende senest 20. januar.
Dersom du har noe du vil vi skal ta opp, hører jeg gjerne fra deg på jannestokken@gmail.com. Ønsker du heller å kontakte oss pr post finner du aktuelle adresser i siste nummer av Estlands-nytt.

Med vennlig hilsen for Norsk-estisk forening Janne K Stokken (leder)

‹‹ Tagasi
 
 

Copyright © 1984-2010 Norsk-estisk forening og tekstforfatterne. Logoen er © Evy Jørgensen. Der ikke annet er angitt, kan materialet siteres eller gjengis i sin helhet med kildehenvisning.